Tillbaka

Mission One Eleven

Ditt livs missionsäventyr börjar med Mission One Eleven

Mission One Eleven är en praktisk utbildning för pionjärmission som tar dig till de människor som aldrig hört evangeliet förut!

Vi bedriver idag utbildningar i Sverige, USA, Kanada och Sri Lanka. I Sverige sker utbildningen på den natursköna gården Västanås Center, som ligger 38km sydväst om Örebro, vid södra kanten av Kilsbergen. Där kommer du bo och tränas för missionsuppdraget att nå de onådda.

Utbildningen i Sverige sker i två steg.

Mission One Eleven - HT 2022

Är på en termin som innefattar en grundutbildning för dig som vill tränas och formas i ditt lärjungaskap och din kallelse med fokus på pionjärmission. Kursen innefattar även några veckors fältstudier med missionspraktik utomlands.

Denna termin riktar sig till dig som vill pröva din kallelse och utvecklas i att förmedla evangelium till din omgivning både i Sverige och utomlands. Under den första delen av utbildningen i Sverige så tränas du i att presentera evangeliet, på ett enkelt sätt, till människor från andra kulturer och som inte har några kristna referensramar.

Under missionspraktiken utomlands kommer du och ditt team bo och arbeta tillsammans med nationella medarbetare, där du kommer praktisera det du lärt dig.

DITT NÄSTA STEG - VT 2023

Är en termin med fördjupning för dig som vill gå ut i din missionskallelse.
Under denna termin förbereds du för ytterligare praktik utomlands genom kurser i mission, kulturförståelse och kommunikation mfl. Därefter kommer du och ditt team skickas på en längre missionspraktik utomlands.

OBS! Alla föreläsningar och studiematerial kommer att vara på engelska.

Nästa kursstart

Kursstart: 29:e augusti - 2022
Studietakt: Heltid
Plats: Västanås Center - Där du både bor och tränas för missionsuppdraget.

Ansök redan idag!

Klicka här för att ansöka

Läs mer om vårt träningscenter här: missiononeeleven.se